İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Şubat 2019

Belleğimizde: 28-29 Şubat

1848- Reformcu Sosyalist Louis Blanc Cumhuriyet’in Çalışma Bakanı oldu; “Çalışma Hakkı” kabul edildi ve “Ulusal Atölyeler” kuruldu. 1856 – Islahat Fermanı ilan edildi. 1870- Osmanlı…

Belleğimizde: 27 Şubat

1793- Padişah III. Selim, Nizam-ı Cedid denen yenilik hareketini fiilen başlattı. 1844 – Dominik Cumhuriyeti, Haiti’den bağımsızlığını ilan etti. 1848: Fransa’da Geçici Hükümet üyelerinin “kızıl…

DOSTLUK VE DAYANIŞMA GECESİ

Dostluk ve dayanışma bir yaşam biçimidir. Hedefleri belli,  amaçlar da aynı olunca, bir araya gelmenin coşkusu da farklı oluyor. Gecemize katılanların ve dayanışma ruhunun yarattığı…

FELSEFE, TANRI VE FİLOZOF

Mehmet Akkaya Tanrı tartışmalarının tarihi, felsefe tarihi kadar eskilere gider. Demek oluyor ki filozofların bilgi nesnesi yapmaya çalıştıkları konulardan birisidir. Yakın zamanlarda Tanrı ve din…