İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Amacımız

ONUR TOPLUMSAL TARİH VE KÜLTÜR VAKFI’NIN KURULUŞ AMACI

1-Kolektif tarih çalışması, arşiv ve dökümantasyon merkezi
Birçok yazar ve yapımcının kişisel imkanları ile gerçekleştirmekte zorlandığı, ancak; toplumsal gelişme açısından önemli, entelektüel açıdan değerli bulunan tarih, özellikle yakın tarih, edebiyat, sol gelenek ve sosyal yapı vb. konularda yazılı ve görsel araştırmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek amaçlanmaktadır.

Yaşadığımız ve tanık olduğumuz döneme ilişkin, yazılı ve görsel belge,bilgilerin toplanılması ve konularına göre tasnif edilerek muhafaza altına alınması ve yararlanmak isteyenlerin, araştırmacıların, özellikle akademik çevrelerin hizmetine sunulması gerekiyor. Bu çalışmanın yok sayılan tarihin, kültürün, sanatın korunmasına hizmet edeceği inancındayız. Bu bakımdan ulaşabildiğimiz en ücra köşeye kadar ulaşacağız ve ellerinde bir tek satır yazılı belge olan her dostumuzun bu satırının çok kıymetli olacağının bilinci ile,birer kopyasını alıp muhafaza edecek, tarihe bırakacağız

Arşiv çalışmasının yazılı kaynak dışında, sözlü kaynağın çok ciddi bir yeri olacaktır.

Bu ülke tarihi yasaklar tarihidir. Yasakların hüküm sürmesinin sonucu, yazılı belge bırakmayan çok sayıda siyasetçi yada kültür adamı ile sözlü tarih çalışması sonucu derlenen bilgiler de bu arşiv çalışmasın da önemli bir yer kaplayacaktır. Vakıf ile paylaştığınız her satır, gelecek kuşakların ulaşabileceği bir kaynak olacaktır!.. Yaşadıklarını, tanıklıklarını, duygu ve düşüncelerini bize ve gelecek kuşaklara aktarmadan ayrılan her arkadaşımız büyük kaybımızdır.

2-Kitaplık ya da kütüphane kurmak
Hedeflerimiz arasında, KİTAPLIK veya KİTAPLIKLAR kurmak var. Bu kitaplıklar, birer kütüphane olarak hizmet görecek.

Bu kitaplıklar ile, okuyan, tartışan, düşünen, sorgulayan bir neslin yetişmesine katkıda bulunacaktır.

3- Eğitim bursu
Eğitimini çok zor koşullar altında sürdüren gençlerimiz var. İnanıyoruz ki, eğitim desteği alabilmeleri mümkün olsa, çok daha başarılı çalışmalar yapabilecek bu gençlerimize vakıf olanakları içinde destek olacağız.

Yıllık bursiyer öğrenci sayısını olanaklarımız belirleyecek. Ancak, bir çok genc kardeşimize eğitim desteği veren çok sayıda arkadaşımız, dostlarımız vardır. Bu bursların Vakıf üzerinden yapılması önemlidir. Burs verilen her başarılı kardeşimiz, vakfın sosyal sorumluluk projelerine dahil edilecektir.

4- İnsani yardım ve dayanışma çalışmaları:
Geçim sıkıntısı çeken, bakıma muhtaç kimselere, sağlık, barınma, tedavi vb. konularda vakıf imkanları ölçüsünde yardımda bulunmak vakıfın amaçları arasındadır. Birçok insanımızın çok güç koşullar içinde yaşamlarını sürdürdüklerini biliyoruz, duyuyoruz.

Geçici yardımların çözüm olmadığı bilincindeyiz. Kalıcı ve güçlü bir projemiz var. YAŞAMEVİ PROJESİ olarak adlandıracağımız bu proje, bakıma muhtaç olsun ya da olmasın insanlarımızın barınabileceği, ön sağlık hizmeti alabileceği, gerekli hallerde tedavilerinin yaptırılacağı, toprak ile irtibatlarının sağlanarak, doğal bir ortamda, dostları ile güven içinde yaşamlarını sürdürecekleri bir projedir.

5- Uluslar arası Sempozyum:
Vakıf, ilgili olduğu konular da paneller, seminerler, konferanslar düzenleyecektir. Özellikle yılda bir defa olmak üzere bir SEMPOZYUM düzenleyecektir. Bu etkinliklerin ana konusu, toplumsal tarih ve kültür olacaktır. Yok sayılan tarih, yok sayılan kültürün toplum ile buluşturulması, yok sayılan siyasi ve sosyal yapıların halka tanıtılması, resmi tarihin toplumda yarattığı tek taraflı algıyı değiştirme çalışması olacaktır.

Yılda bir yapılacak sempozyuma konunun uzmanları davet edilecek, sunulan tebliğler daha sonra KİTAP ve BROŞÜR olarak yayınlanıp, kamuya sunulacaktır.

6- Onur Ödülü
Cumhuriyet tarihi boyunca, halkın ve haklının yanında yer almış, resmi tarihin görmezden geldiği, bilim adamı, siyasetçi ve insan hakları savunucuları adına yılda bir ONUR ÖDÜLÜ verilecektir.ONUR ÖDÜLÜ, sanat, edebiyat ve siyaset alanında verilecektir. Amaç bu alanda ürün veren sanatçılarımızı, edebiyatçılarımızı ve siyaset bilimcilerini teşvik etmektir.

Onur Vakfı
Mütevelli Heyeti

Paylaş