İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ÇALIŞMA İLKELERİ

1) Onur Vakfı, tarih çalışmalarında, özel olarak yakın tarih, genel olarak Cumhuriyet Tarihi’ni asli konusu olarak belirler.

2) Onur Vakfı, çalışmalarında şu hassasiyetleri titizlikle gözetir:

a) Onur Vakfı, yakın geçmişte, aynı siyasal ve sosyal çevre içinde birlikte yer alan, ancak bugün farklı siyasal ve sosyal çevreler içinde yaşamını devam ettiren kişi ve kurumların, kendi geçmişlerine saygı duymaları gerektiğine inanır. Saygı duymayan kişi ve kurumların, geçmişe dair söylemlerinin, önyargılı olacağını, gerçeği yansıtmayacağını ve dolayısıyla geleceğe yararlı materyaller olarak görülemeyeceğine inanır. Aksine, bu davranış biçimini sorunlu olarak görür ve tarih çalışmasında bu sorunlu görüşlerin yerinin olamayacağını belirtir.

b) Onur Vakfı’nın kendisinin bizzat organize ettiği ya da ortaklaşacağı etkinlikler de (toplantı, panel, sempozyum, anma vb. gibi) , ya da tarih ve kültürel çalışmalarda; özel yaşama saygı, kişi hak ve özgürlüklerine saygı, farklı düşünen ve farklı yaşayan her bir bireyin düşüncelerine saygı göstermenin, evrensel bir insan hakkı olduğunu belirtir. Bu evrensel ilkeye aykırılık içeren her tür yazı, resim, fotoğraf, eylem, düşünce vb. ile ilişkisinin olamayacağını önemle belirtir.

3) Onur Vakfı, çok zengin bir tarihe sahip olduğumuz inancındadır. Bu zenginliği, sözlü tarih çalışması, belge temini gibi yazınsal; slayt, belgesel ya da kısa film gibi görsel araçlarla gelecek kuşaklara aktarmanın çabası içinde olacaktır.

4) a) Onur Vakfı, faaliyet gösterdiği konularda, ihtiyacı olan finansmanı, kendi gücünü oluşturan hedef kitlesinin katkıları ile sağlayacağı inancındadır.

b)Onur Vakfı, hiçbir şekilde elden bağış toplamayacaktır.

c) Onur Vakfına yapılacak her kuruş bağışın, makbuz ile ya da banka hesap numaralarına yapılabileceğini ve vakıf hesaplarının, her bireyinin denetimine açık olduğunu ilke olarak açıklar.

ONUR VAKFI, İNSANİ OLAN HER KONUDA, KENDİMİZİ ÖZGÜRCE İFADE EDEBİLECEĞİMİZ; HUZURLU OLABİLECEĞİMİZ; EĞİTİM, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA, ARAŞTIRMA-İNCELEME ALANLARINDAN BİRİ YA DA BİRKAÇINDA YAPMAK İSTEDİKLERİMİZİ BİRLİKTE YAPABİLECEĞİMİZ; HEPİMİZİN ORTAK EVİ’DİR!…

Onur Vakfı Yönetim Kurulu

Paylaş