İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Danışma Meclisi 3. Çalışma Raporu

Değerli Arkadaşlar, Vakıf  aktivistleri, Dostlarım,

Danışma Meclisi’nin 3. toplantısına hoş geldiniz!..

Yönetim Kurulu tarafından, Vakfın 3 Mart 2016 tarihin de yapılan 1. Danışma Meclisi Toplantısı’na kapsamlı bir         çalışma raporu sunulmuştu. Bu raporda yer alan çalışmalar devam etmektedir.

  1. Danışma Meclisi Toplantısı 25 Eylül 2016 tarihin de yapılmıştı. Bu toplantıda divana sunulan bir önerge ile, toplantıların yılda bir defa yapılması kabul edilmişti.

Bu toplantı 2017 toplantısı olarak gerçekleşmektedir.

  1. Danışma Meclisi toplantısına sunulan kapsamlı Rapor’da, Vakıf hakkında bilgi verilirken, Vakfın bir hizmet kurumu olduğunu belirtilmiş, devamla: “Vakfın, cebindeki bir kuruşu, elindeki bir ekmeği, bilgi dağarcığındaki ufak bir bilgi kırıntısını paylaşmak isteyenlerin ortak özverisi ile yürüyece…” ği belirtilmişti. (rapor, sayfa. 7)

Gerçekten de böyle oldu. Vakfın Kuruluş senedindeki amacını benimseyen arkadaşlarımız ve vakıf dostlarımızın katkıları ile, kısa zaman da iyi işler yapıldı. Bu üç yıllık deney gösterdi ki, aslolan inanmaktır.

Vakfı bugüne taşıyan, sessiz ama büyük bir özveri ile çalışma kurulların da gönüllü olarak çalışan, projelerine destek sunan, gerek banka talimatı, gerek portal aidat gerekse makbuzla bağışlarda bulunan, kısaca emeğini, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen değerli dostlarımız, gözümüzün bebeği gibi korumamız gereken bu kurumun yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeleri olarak sizlere bu danışma meclisi toplantısı vesilesiyle binlerce kez ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

(…)

Vakfın KÜLTÜREL çalışmaları kapsamın da, geçtiğimiz yıl, değerli büyüğümüz Muzaffer Oruçoğlu’nun resim sergileri İzmir, Zonguldak, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Ayrıca, vakfın bir yıllık ETKİNLİK takvimi kapsamın da, sizlerin de yakından izlediğiniz, Dayanışma ve yardımlaşma;  sanat felsefesi ve politika;  insan hakları konularında konferans, panel, şiir dinletisi ve film gösterimleri yapıldı. Bu etkinlikleri kapsayan bir kitapçık hazırlandı.

Kitapçıkta etkinlikleri ve görev alan vakıf gönüllülerini göreceksiniz.

Bu etkinliklerde görev alan ve görevini büyük bir özveri ile yerine getiren arkadaşlarımızdan birisi de Serdar CAN’dır. Bu danışma meclisi’ni Serdar’sız gerçekleştirmenin hüznü ve acısını yaşıyoruz.  O iyi bir dost, iyi bir arkadaş, üretken bir vakıf çalışanıydı. Yapabileceği çok şey vardı. Fiziken aramızda değil ama, dostluğu- fedakarlığı ile hep aramızda olacaktır.  Etkinliklerden bahsetmişken, O’nu burada bir daha saygıyla anıyoruz.

Kültürel alanda görev alan vakıf gönüllüleri, H.Avni DEDEKARGINOĞLU, Levent KAÇAR, Sadife İLEN ve Satı İLEN, Mehmet AKKAYA ve Muzaffer ORUÇOĞLU, Ayhan ORUÇOĞLU’na, sesimizi duyacağına inandığımız Serdar Can’a ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

 

TARİH ÇALIŞMASI:

Tarih Çalışmaları’na, 2 Eylül 2016 Cuma günü bir toplantı ile başladı.  1 Ekim 2016 günü atölye çalışmaları başladı. Projenin kapsamı dahilinde, iddianameler- kitap-dergi-broşür-gazete- yayınlanmış anılar vb. literatür tespiti yapıldı.

Görüşülecek kişilerin listesi ve haklarında bilgiler hazırlandı.

Bibliyografyada yer alan materyallerin okuması, taranması yapıldı.

2 Ekim 2016 yılında atölye çalışmalarına başlanan proje’de  3 öğretim görevlisi (Şükrü ASLAN, Yücel DEMİRER, Gülay KAYACAN) atölye çalışmaları- görüşmeler dahil projenin tamamında, bir öğretim görevlisi Hakan KOÇAK ise, atölye çalışmalarında gönüllü görev üslendi.

Projenin atölye çalışmalarına katılan proje ekibi, Meral Nergiz ŞAHİN, Ufuk DEMİRBİLEK, Özer İNAL projenin tamamında, Tahir BOZKURT ve Fidel İLBAY ile Özcan ULUCAN bir kısım görüşmelerde, Neslihan Havva KÖYMEN ise, atölye çalışmalarına katılarak görüş ve önerileri ile,

katkı sundular.

Proje büyük bir emek ve yoğun bir çaba ile yürütüldü. Projeyi kolaylaştıran teknik donanımın bir kısmı vakıf bütçesinden karşılandı, teknik ekibin belirlediği kalitede bir çekim kamerasını ise, Yeşil OPUZ  vakfımıza bağışladı.

Bir yıl gibi kısa bir sürede, atölye çalışmaları ve yurt-içi ve yurt-dışında, 36 kişi ile görüşmeler yapıldı. Görüşme yapılan kişilerin görüşme kayıtlarının çözümlemeleri devam ediyor. Yurt-içinde 3 yurt-dışında 5 kişi ile görüşmeler yapılacaktır. Toplam da 44 kişi ile görüşmeler yapılacaktır. 13 Kasım 2017 günü Tarih Kurulu’nun yaptığı toplantıda, bütün görüşmelerin Aralık ayı sonuna kadar bitirilmesi planlandı. Yine, aynı toplantı da bu yıl sonuna kadar, görüşme çözümlemelerinin bitirilmesi, 2018 yılının ilk 6 ayın da ise okumaların tamamlanarak, çalışma sonuçlarının kamuya açık hale getirilmesi görüşüldü.

( BU çalışmaların aksamaması için,  çalışmaların daha hızlı yapılabilmesi gerekiyor, bu nedenle diz üstü bilgisayara ihtiyacımız var. Evin de, ya da işyerin de kullanmadığı diz üstü bilgisayarı olan arkadaşımız var ise, geçici olarak vakfa bırakırsa iyi olur. )

Projeyi yoğun işlerine rağmen, gönüllü olarak üslenen, Akademisler; Şükrü ASLAN, HAKAN KOÇAK, Yücel DEMİRER, Gülay KAYACAN’a

Teknik Ekip’te yer alan ve bir kısım görüşmelerde aynı zaman da görüşmeci olarak görev alan, Ufuk DEMİRBİLEK, Özer İNAL, Tahir BOZKURT, Fidel İLBAY, Özcan ULUCAN’a

Meral Nergiz ŞAHİN ve Neslihan Havva KÖYMEN’e,

Kamera bağışında bulunan Yeşil OPUZ’a

huzurunuzda çok TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

 

ARŞİV ve BİLGİ MERKEZİ

 

    2016 raporunda yer alan arşivimize yeni katkılar yapıldı. Munzur YILDIZ ve Meral Nergiz ŞAHİN arkadaşımız kitap bağışında bulundu. Hüseyin Avni DEDEKARGINOĞLU ve Ahmet H. KIRIM ise kütüphanelerinin tamamını bağışladılar. Yurt-dışında da çok önemli bir arşiv, Erdoğan ŞENCİ arkadaşımız tarafından bağışlandı.

Bu önemli bağışlarından dolayı;

Munzur YILDIZ, Merak Nergiz ŞAHİN, H.Avni DEDEKARKINOĞLU, Ahmet H. KIRIM arkadaşlarımıza huzurunuzda ÇOK TEŞEKKÜR ediyoruz.

 

EĞİTİM PROJESİ:

Vakfımız, Royal Vakfı ile birlikte, geçen yıl 143 ilk-orta-lise ve Lisans öğrencisine burs sağladı. Yılda yaklaşık 280.000,00TL (143 öğrenci) burs harcamalarına,  3 Y.Lisans Öğrencisi eklendi.  Sosyal alanda çalışmalar yapan bu 3 öğrencimiz, aynı zaman da, vakfımızın bir projesi olan, Ankara 18 Mayıs Mahallesi çalışması projesini üslendiler. Projeye Yaser GÜNDAY, Sedat ODABAŞ katkı sundular. Bu çalışma devam etmektedir.

Bu çalışmayı yürüten Zelal KARATAŞ, Selda TURAN ve Halit KARAHAN arkadaşlara ve projeye katkı sunan Sedat ODABAŞ ve Yaser GÜNDAY arkadaşlarımıza huzurunuzda ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

Bu yıl, Royal Vakfı ile olan işbirliğine, Solingen Ovacıklılar Derneği ve kısa adı İYİBİRLİK olan İsviçre Yatırımcı ve İşverenler Birliği ile işbirliği yapıyoruz. İyibirlik, bilişim alanın da 5 öğrenciye, Solingen Ovacıklılar Derneği ise, 10 Lisans öğrencisine burs sağlıyor.

Bu yıl, mevcut 3 Y.Lisans öğrencimize, bilişim alanın da Yüksek Lisans eğitimi gören 3 öğrencimiz daha eklenecektir. Bilişim alanında Y.Lisans yapan bu öğrencilerimiz, vakfın bilişim alanındaki çalışmalarına da katılacaklardır.

Vakfımız ile eğitim alanında işbirliği içinde olan, Royal VAKFI, İYİ BİRLİK ve Solingen Ovacıklılar DERNEĞİ yönetici ve üyelerine huzurunuz da ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

Geçen yıl burs verilen bursiyerlerimizden,  başarılı olan tümünün  bursları devam etti.  Bu dönem de hassasiyetle çalışan Eğitim Komisyonu üyelerimiz Zeynep KAHRAMAN, Füsun DURNA ve Münevver ÇELİK  arkadaşlarımıza huzurunuz da ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

 

Vakfımızın web sitesinin güncelleştirilmesi   bu dönemde de Yüksel MERİÇ, yönetimini Yaser GÜNDAY yürüttü. Yüksel MERİÇ ve Yaser GÜNDAY’a emeklerinden dolayı huzurunuzda TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

 

 Değerli Arkadaşlar;

Yönetim kurulumuz, vakfa sürekli gelir getirecek bir iktisadi işletme kurma kararı almıştır. Bu işletmenin sorumluluğunu, İsmail GÖKSU arkadaşımız üslenmiştir. Doğal tarım ürünleri satış-pazarlaması ve Eğitim alanın da önümüzdeki dönemde 1 ana okulu (okul öncesi eğitim kurumu) açmayı kararlaştırmıştır.

Vakfın iktisadi işletmesinin sorumluluğunu üslenen İsmail GÖKSU arkadaşımıza huzurunuz da çok teşekkür diyoruz.

Bugün bu tatil günün de, zaman ayırıp bu salonda bulunan değerli dostlarımız, Yönetim Kurulu adına size verdiğim bu kısa bilgileri sabırla dinlediğiniz için, yönetim kurulu adına sizlere çok çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.

 

Yönetim Kurulu adına

Bşk.

Ahmet CİHAN

Paylaş